Bijna 100.000 meldingen huiselijk geweld

In 2012 zijn 95.000 gevallen van huiselijk geweld bij de politie gemeld. Dat blijkt dinsdag uit de rapportage 'Kijk...dan zie je het!' van de politie. In 44,8 procent van de gevallen is het geweld gericht op de partner en in een kwart van alle incidenten is er alcohol in het spel. Een derde van alle moord- en doodslagen vindt plaats binnen de huiselijke kring.

Door een betere registratie, mede door samenwerking met andere instanties, zegt de politie nu beter zicht te hebben op de omvang van het probleem. Al worden lang nog niet alle gevallen bij de politie gemeld. Uit bevolkingsonderzoek bleek eerder dat 9 procent van de Nederlandse bevolking de afgelopen 5 jaar slachtoffer is geweest van huiselijk geweld.