Het zal de kerken gaan als de dealers van GM

Veruit de meeste jongeren in de Verenigde Staten zijn niet kerkelijk en zijn  ook niet van plan dat te worden. Amerika lijkt nu nog een land waar de kerken de stormen van de tijd hebben overleefd, maar dat is schijn: de nieuwe generatie keert de kerk de rug toe en 'het zal de kerken gaan als de GM-dealers. Ze verdwijnen.'
Uit het onderzoek waar USA Today  uit citeert blijkt dat 72 procent van de jongeren tussen 18 en 29 zichzelf eerder als spiritueel dan religieus omschrijft. Tweederde bidt zelden of nooit en bezoekt ook nooit een kerk. Nog iets meer leest de Bijbel niet. Als je vraagt wat belangrijk is in het leven noemt 68 procent niet het geloof.
Slechts 15 procent zegt zichzelf overtuigd Christen te vinden.

Bron(nen):   USAToday