‘Meerderheid bevolking heeft laag vertrouwen in vaccinatiebeleid’

Van de Nederlandse bevolking heeft 61 procent weinig vertrouwen in het vaccinatiebeleid, stelt het programma EenVandaag op grond van eigen onderzoek onder 30.000 leden van zijn Opiniepanel. Van hen heeft ruim een derde (37 procent) dat vertrouwen wel.

Daarnaast vindt een meerderheid van de ondervraagden dat er meer aandacht moet zijn voor maatschappelijke gevolgen van corona.

Een jaar na de virusuitbraak is het volgens EenVandaag niet zo dat onder de bevolking het beeld heerst dat de vaccinatiecampagne op stoom is. Zij denken dat het inenten te langzaam gaat en er steeds nieuwe groepen voordringen, terwijl de vaccins schaars zijn. Verder hebben zij het idee "dat er nog steeds weinig regie lijkt te zijn".

Maatschappelijke gevolgen

De ondervraagden zijn wel in ruime meerderheid bereid zich te laten inenten (76 procent). Verder geeft ongeveer de helft aan zich mentaal slechter te voelen dan voor de crisis. Steeds meer mensen erkennen meer moeite te hebben zich aan de regels te houden. "Vooral het bezoek thuis beperken tot één persoon vinden mensen erg moeilijk", aldus EenVandaag.

De ondervraagden stellen daarnaast dat het "de hoogste tijd is dat het kabinet meer oog krijgt voor de maatschappelijke gevolgen van corona". Volgens het programma is voor veel mensen 2021 "een kantelpunt in hun denken". Vorig jaar stonden de deelnemers aan het onderzoek meestal achter het kabinetsbeleid dat gericht was op het terugdringen van de besmettingen en de coronazorg in ziekenhuizen. "Nu moet het kabinet zich gaan richten op andere groepen in de samenleving die lijden onder corona", stelt EenVandaag op basis van het onderzoek onder 29.993 leden van het Opiniepanel. Het onderzoek is gehouden van 18 tot 26 februari 2021.