Gevaarlijke polarisatie tussen moslims vanwege de islam

Volgens De Volkskrant worden imams die zich gematigd uiten en die bijvoorbeeld gekant zijn tegen het meestrijden in Syrie bedreigd door broeders die fundamentalistischer zijn. In Nederlandse moslimgemeenschappen is 'een gevaarlijke polarisatie' aan de gang, zeggen het Eindhovense CDA-raadslid en jongerenwerker Ibrahim Wijbenga en de Amsterdamse jongerenimam Yassin Elforkani. Zelfs in moskeeën is de sfeer soms grimmig. Debatten over islam en democratie en de strijd in Syrië kunnen nauwelijks meer zonder beveiliging worden georganiseerd. Elforkani, die in zijn preken afstand neemt van de Syriëgangers, wordt op  straat bespuugd en uitgescholden voor afvallige, hypocriet en verrader. Hij is nooit gerust op een goede afloop wanneer hij naar een debat gaat: "Ik ben altijd blij als ik weer thuis ben. Ik kan de risico's niet helemaal inschatten. Maar je moet rekening houden met een gek die kan toeslaan." Wijbenga kreeg een lading bedreigingen na een twistgesprek in de Volkskrant waarin hij Syiëgangers en hun sympathisanten 'tikkende tijdbommen' noemde. Iets soortgelijks wordt vernomen uit Belgie. Daar speelt de zaak van Syriëstrijder Jejoen Bontinck. Hij kwam terug en zwoer de Syrie-zaak af. Hij getuigde ook bij de politie over hoe het werven van kandidaten voor de strijd in zijn werk gaat. Door fanatieke moslims wordt hij nu bedreigd. Zij beschuldigen hem op Facebook van verraad, meldt Het Laatste Nieuws. De belastende ver­klaringen die Bontinck tegenover het gerecht aflegde over onder meer Fouad Belkacem, de ex-topman van ­Shariah4Belgium, worden hem niet in dank afgelopen. "Jejoen heeft ons verraden en een mes in de rug gestoken. In ruil mocht hij van de onderzoeksrechter weer naar huis. Hij zal nu geen ­seconde rust meer kennen. ­Bereid je maar voor op de straf van jouw Heer", zo luidt het op Facebook.

Bron(nen):   De Volkskrant      

38 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. Kopje thee

  Wat een verrijking hè, van onze saaie Nederlandse cultuur… dat hoorde je dan vroeger altijd van de multiculti-predikers. “Al die gezellige eettentjes enzo…”

 2. Dead Silence

  Tijdbommetje dit, en wij gezegend met een Trojaans paard, die helaas als een diffuse tumor, gevoed door politieke correctheid, alles kapot mag kankeren.

  • Spiegelbeeld

   PVV is een tikkende tijdbom zodra de Leider zijn zinnen krijgt breekt de hel hier los en zijn de moslims hier 2e rangburgers.

   Trouwens een kankercel vernietig je wat moet er met moslims gebeuren?

   (in antwoord op Dead Silence)
 3. Bart Matthesius

  Zoals ik dit lees worden twee voorbeelden (waarvan een in belgie) door GD vertaald naar een algemene polarisatie tussen moslims. De link naar de VK verwijst naar een opiniestuk.

  Zoals op andere reacties te zien is wordt zo’n kop vervolgens klakkeloos overgenomen. Je moet niet altijd zomaar geloven wat je leest.

 4. Anna

  Goh , dat had ik nooit verwacht , dat zag ik niet aankomen , dat meen je niet , dat kan niet waar zijn , zal de reactie zijn van slapend links afslaand Nederland . Het wordt de hoogste tijd om wakker te worden en info op te doen over de islam , er staat genoeg op het internet ( zien we niet op TV en in kranten ) wat die vreedzame ideologie veroorzaakt , niet alleen hier maar ook in bv. Zweden , Noorwegen , Denemarken , Oostenrijk , Duitsland , Engeland , Belgie , Frankrijk , Spanje , Italie en Amerika . Als je dat hebt gezien en gelezen sta je nergens meer van te kijken . En dit alles vanwege politieke correctheid , vooral niet over praten , ogen dicht , dan bestaat het niet . Bedankt regerings lIJders, regeren is vooruit zien ……….

  • Spiegelbeeld

   Deutschland Erwache! ( ik heb niks tegen de joden hoor alleen tegen het jodendom)

   Waar hebben we dat eerder gehoord?

   (in antwoord op Anna)
  • Karel Kritisch

   Links, rechts, links, rechts, peloton halt.

   (in antwoord op Anna)
 5. Mo Meta

  Wijbenga en El Forkani hebben een dubbele agenda. Allebei zien ze dat de subsidiestromen voor hun hobby uitdroogt dus vergroten ze een probleem uit. Ja, er zijn bepaalde stromingen die niet al te beroerd zijn om verbaal en soms (zelden, maar toch) fysiek geweld gebruiken om te horen wat ze willen horen. Dit is echt zo marginaal, het gaat nergens over.
  Enige positieve aan dit stuk is dat het inzicht geeft in de discussie die intern (steeds meer) wordt gevoerd en dat het eeuwige argument “ik zie geen Moslims zich afkeren tegen deze extremisten”, steeds minder hout snijdt.

  • Robin

   Religie, een mentale vorm van kanker. Verder wat Mo Meta zegt.

   (in antwoord op Mo Meta)
   • Karel Kritisch

    Ach ja gooi alles op een hoop en zeg er iets grof over.

    (in antwoord op Robin)
    • Robin

     En wat denk jij er nou van?

     (in antwoord op Karel Kritisch)
     • Karel Kritisch

      Ik denk dat religieus radicalisme bestreden moet worden. Maar religie is een verzamelwoord van allerlei levensbeschouwingen welke kunnen verschillen als dag en nacht. Het vind het dus een opmerking die meer over jou beperkte kennis van de definitie van religie zegt dan dat het daadwerkelijk wat zegt over religie. Het is een niveau van …. lees alsjeblieft eens een boek ofzo.

      (in antwoord op Robin)
     • Robin

      Prima. Doe je leuk. Nuance. Erg lief. Overigens blijf ik, ook na het lezen van een boek van mening dat religie , als het vandaag uitgevonden zou worden, verboden zou moeten worden. Voor wat geloof en spiritualiteit betreft zeg ik ‘doen’. Als ik maar op zondag mag zwemmen. En vloeken. En porno kijken. En alcohol drinken. Vlees mag eten en met vrouwen mag praten. En veel geld mag verdienen. Oh, en geïnstitutionaliseerde religie stom mag vinden.

      (in antwoord op Karel Kritisch)
     • Karel Kritisch

      Je stelt religie enkel gelijk met orthodoxe stromingen. Dat is een zeer beperkte visie op religie. Geloof en spiritualiteit zijn de basis in de religie van de meeste mensen. En die mensen vinden dat je het recht hebt dat je dat allemaal op zondag doet wat hun betreft tegelijk. Maar goed iedereen heeft een mening over alles, over wat beschaafd gedrag is, gelovige of niet.

      (in antwoord op Robin)
     • Robin

      Nee, ik stel religie niet gelijk met “enkele orthodoxe stromingen”.

      Voor mij is alle religie een manier om de wereld waarin je leeft begrijpbaar te maken omdat je niet kunt leven met onzekerheden en/of niet in staat bent om zelf keuzes te maken. Religie is in wezen primitief en altijd conservatief.

      Religies bedreigen groepen mensen, zoals vrouwen, andersdenkenden en homoseksuelen. Ze bedreigen kunst en culturen die ze niet aanstaan. Intolerantie is ingebouwd.

      Fundamentalisme (toegegeven een uitwas, alhoewel?) is ronduit gevaarlijk. Gruwelijke godsdienst oorlogen worden tot op de dag van vandaag uitgevochten.

      Religieuze leiders menen geen verantwoording verschuldigd te zijn iemand anders dan hen zelf, hun God of spiritueel leider.

      Religie staat in de weg van beschaving.

      (in antwoord op Karel Kritisch)
     • Karel Kritisch

      Dat zeg ik, je hebt een hele beperkte visie op religie.
      Alles wat je gezegd hebt komt overeen met een orthodoxe zienswijze. Ik noem jou visie ook wel een atheïstisch godsbeeld.

      Voor de duidelijkheid uit het boek “Geloven in een God die niet bestaat”

      ‘Over
      het atheïstisch godsbeeld: “Uit wat ik van atheïsten heb gehoord en gelezen, schets ik een ‘atheïstisch godsbeeld’. In twee regels is dat:
      het beeld van God als een hoogverheven almachtig wezen dat ooit besloot tot het ontstaan van hemel en aarde, het woord nam door zichzelf (in het
      Hebreeuws) toe te spreken en zodoende die scheppingsklus eigenhandig en uit het niets in zes dagen wistte klaren, waarna hij vaststelde dat het ‘zeer goed’ was. Bij nader
      inzien bleek dat – hier beneden althans – enigszins tegen te vallen,
      zodat hij zich genoodzaakt zag zijn Zoon naar de aarde te sturen, hetgeen een fiasco dreigde te worden omdat Jezus vermoord werd, maar dat
      bleek juist de redding te zijn, want daardoor kon er een kerk ontstaan die tot op de dag van vandaag belijdt dat Jezus Christus ‘onze Heer en
      Verlosser’ is, en die volhoudt dat er een persoonlijke, volmaakte, voorzienige, alomtegenwoordige, eeuwige, onveranderlijke doch
      desalniettemin soms toornige maar overwegend rechtvaardig oordelende en bovenal genadige God bestaat.

      Verontwaardiging:
      de atheïst maakt – al of niet bewust – een karikatuur van het christelijke godsbeeld. Je hoeft bepaald geen atheïst te zijn om de ‘atheïstische belijdenis’ te onderschrijven. De meeste christenen zullen
      er zo hun handtekening onder willen zetten, ook voor hen is die God allang dood. Dat is ook mijn bezwaar als predikant: ik herken mijn gemeenteleden in die belijdenis. Maar ook zij worden door de atheïst achteloos voor achterlijk uitgemaakt.

      En daar begint ook de kritiek: de atheïst is niet
      met zijn tijd meegegaan. Hij verkeert nog in de sfeer van middeleeuwse ‘godsbewijzen’, en zijn beeld is navenant: de God van belijdenissen en
      dogma’s. De meeste gelovigen zullen daar hooguit de Sinterklaasachtige God van hun kinderjaren in herkennen, die destijds met de Dinky Toys en
      de Meccanodoos op zolder is gezet. Maar de atheïst volhardt in het beeldvan een gelovige als iemand die voor waar houdt dat God in zes dagen
      hemel en aarde schiep en sindsdien als een zorgzame Vader waakt over zijn schepping en schepselen. Ik ontken niet dat er nog altijd mensen
      zijn die dat geloven, maar zij vormen inmiddels wel een zo kleine minderheid dat het op z’n minst verrassend is dat ze nog steeds beeldbepalend zijn voor wat een atheïst zich voorstelt bij wat een
      gelovige wel en niet gelooft. En dat er nog zo veel energie in wordt gestoken om dat tegen te spreken.’

      Ooit van hermeneutiek gehoord?

      (in antwoord op Robin)
     • Robin

      (in antwoord op Karel Kritisch)
     • Karel Kritisch

      Is dat je reactie? Ik vind het nu eenmaal belangrijk dat men niet een te eenzijdige visie op religie heeft. Ik ben het met je eens dat uit naam van religie, bijvoorbeeld het christendom, de meest verschrikkelijke dingen gedaan zijn. Hierin is trouwens in de bijbel geen rechtvaardiging voor te vinden. Religie is mensenwerk, daarin is niets menselijks vreemd. Maar wat je vergeet is dat gelovigen met religie niet per se onzekerheden weg neemt. Geloven is ook twijfelen en vooral inderdaad zingeving. Daarnaast heb je blijkbaar geen weet van de invloed van religie op moraal en ethiek. Het christendom predikt naastenliefde. Het rode kruis, armenhulp en hedendaags het leger de heils. Kerk in actie, pax christi, etc etc. Ik ken trouwens openlijk homoseksuele dominees. De opvattingen verschillen nogal dus.

      (in antwoord op Robin)
     • Robin

      Beste Karel, ik vrees dat wij een fundamenteel andere kijk op de zaak hebben. Dat is niet zo erg. Het effect is wel dat er een soort welles nietes discussie ontstaat. Althans zo voelt het voor mij. Je hebt gelijk, religie is mensen werk. Historisch gezien kunnen wij tal van voorbeelden vinden die ons eigen standpunt onderbouwen. De menselijke geschiedenis is doordrenkt van religieuze invloeden. We zullen nooit weten hoe het gegaan was als we allemaal atheïst waren geweest. Overigens zijn de voorbeelden die je geeft voornamelijk westers en initiatieven van de laatste pakweg 100 jaar. Een periode waarin religie een steeds kleinere rol is gaan spelen in het politieke en maatschappelijke leven en zich nu vooral op sociaal vlak manifesteert. Waar het een zeer nuttige rol kan spelen. Toevallig was ik recent in Rome. Zag en hoorde daar de nieuwe paus spreken op tweede advents zondag. Ik was geïnspireerd. Niet door zijn religieuze boodschap maar door de verandering en vernieuwing die hij uitstraalde. Het was dan ook grappig te lezen dat hij een dag later al voor marxist werd uitgemaakt. Zijn repliek? “Marxisten hebben het fout, en ik ken een hoop goed marxisten”. Groet, Robin.

      (in antwoord op Karel Kritisch)
     • Karel Kritisch

      Ik heb het zeker niet over de laatste honderd jaar. Armenzorg, zorg voor wezen etc Religie van de bron van moraal. Je standpunt is net zoiets al: Atheïsme heeft ons alleen maar ellende gebracht.. zie het nazisme en communisme, allemaal atheïstische ideologieën < is ook erg kort door de bocht. Je zegt religie is altijd conservatief maar wat moeten we dan denken van de reformatie, verlichting, de ontelbare kerkscheuringen, het werk van theologen etc. We zien een wereld van verschil vergeleken met de middeleeuwen.

      Het probleem met de islam is dat men het ziet als letterlijke waarheid en de koran als letterlijke woord van God. Hierdoor is progressie bijna onmogelijk. Dit is in het christendom echt anders waar men gelooft dat de bijbel menselijke auteurs heeft welke inspireert zijn door de 'heilige geest'.

      Ik vind dit niet echt een welles nietes discussie hoor. Ik ben het op vele vlakken met je eens, ik vind enkel je opvatting te eenzijdig. Ik ben ook zeker voor seculiere samenleving waarin kerk/moskee/tempel gescheiden zijn van de staat. Samenlevingen waar de staat en religie 1 zijn daar heb je helemaal gelijk met je stelling.

      Het enige waar ik tegen ageer is het atheïstische godsbeeld welke gelovigen als 'achterlijk' wordt weggezet. Deze mensen hebben van geen weet van het 'godsbeeld' dat gelovigen hebben. Ik spreek nu voor christenen inderdaad. Dat de meerderheid sommige verhalen (schepping/noach etc) bijvoorbeeld niet letterlijk neemt en dat men inspiratie uit de bijbel haalt. Als een moreel kompas gebruikt. Maar niet de interpretatie delen op gebied van homoseksualiteit, euthanasie etc. Er is niet een eenduidig geloof hieromtrent. Dat wetenschap en geloof strijdig zouden zijn is ook een wijdverbreid misverstand. Sterker nog wetenschap heeft waarschijnlijk baat bij religie gehad: http://www.trouw.nl/tr/nl/6700/Wetenschap/article/detail/3404002/2013/03/05/Wetenschap-en-geloof-gaan-samen.dhtml

      Robin, ik vind het gewoon een interessante discussie. Je mag vinden wat je vindt maar het is niet altijd wat het lijkt. Religie is ingebakken in de mens, op welk afgelegen eilandje je ook kijkt men heeft er een religie. Dus de hypothese van een wereld zonder religie is niet te beantwoorden. religie is onvolmaakt, net zoals de mens.

      (in antwoord op Robin)
     • Robin

      Beste Karel, die wereld van verschil met de middeleeuwen die jij ziet is er maar in een klein deel van de wereld. En sinds heel kort. Ik reis veel, op alle continenten. Ik zie het nog niet zo.

      Ik bestrijd overigens dat nazisme en communisme, atheïstische ideologieën waren. De Nazi’s hadden steun van de kerk (halfslachtig beleid van het vaticaan) en de meeste Duitsers hadden in de religie waarin zij waren opgevoed altijd al een reden gevonden om de Joden (ze hadden immer Jezus vermoord) eruit te flikkeren. Het Communisme kon in mijn ogen alleen maar zo groot worden omdat de aristocraten en de kerk de bevolking eeuwenlang hadden uitgebuit en klein gehouden. Als dan de boel uiteindelijk klapt heb je al snel miljoenen doden.

      De voorbeelden die je aanhaalde zijn pracht voorbeelden van kerken die altijd voor hun eigen schaapjes hebben gezorgd, afwijkende meningen en geloven vielen buiten de zorg. Het was vaak bekeren of doodgaan. De wederzijdse haat tussen stromingen binnen de grote geloven zorgde (en nog steeds) voor uitsluiting, verscheuring en menselijk leed.

      Voor het eerst in eeuwen hebben de katholieken nu een paus die zegt dat er belangrijkere problemen zijn om op te lossen dan het homohuwelijk en strijden tegen condooms.

      Wat betreft een aantal andere wereld religies mag ik graag zonder sarcasme het volgende zeggen; “beter dan in de middeleeuwen? Wat? Echt Karel?”

      De Koran is het letterlijke woord van God. Dat is een verklaring (excuus?) om de gang van zaken binnen (de grote stromingen) van de Islam te duiden. Dat het nog immer in grote delen van de wereld en voor honderden miljoenen betekend dat ze onder middeleeuwse omstandigheden hun geloof uitoefenen is in mijn ogen een misdaad tegen diezelfde mensen. Keuzevrijheid bestaat daar vaak niet.

      Overigens heeft het gekibbel (understatement) onder christenen onder leiding van theologen en religieuze leiders de standpunten deels verzacht en deels verhard. Nogmaals, na 2000 jaar prutsen had ik iets meer verwacht van de diverse kerken en stromingen binnen de gelederen. Oh en binnen de andere religies zijn ze nog lang niet zover hoor. Daar trekt men nog olijk met hooivorken en kapmessen de straten door om hun ongeletterde meningen aan anderen op te leggen.

      “Gelovigen” die, zoals jij ze noemt, die de bijbel als moreel kompas hebben zijn nooit het probleem geweest. Mensen die zelf nadenken, verantwoordelijkheid nemen. Volgens bepaalde principes leven en die principes van anderen respecteren ook al staan die lijnrecht tegenover die van hen. Mensen die het woord, de overtuiging en de passie gebruiken om anderen van gedachten te laten veranderen i.p.v. geweld, dwang, angst en onderdrukking te gebruiken, grondwetten aan te passen om andersdenkenden in hun universele vrijheden te beperken.

      Voor wat je artikel uit Trouw (prima krant, lees hem vaak) betreft. Dat is een beetje “Wij van WC-eend…”. Tuurlijk roepen die dat. Ze zijn immers zelf religieus. En de mening van Dhr. Dijkgraaf is op zijn minst speculatief te noemen. “Het is nog maar de vraag of….”. Zo ken ik er nog wel een paar. Oh, en wederom heb je het over een deel van de westerse wereld. Vergeet de rest niet.

      Beste Karel, we zitten volgens mij op de zelfde lijn. Ik sta er ietsje links van en jij ietsje rechts (kan ook andersom zijn). Jij zegt dat religie ingebakken is in de mens. Ik zou dat anders verwoorden. Eeuwig zoeken naar bewijsbare, tastbare, duidelijke antwoorden op heel ingewikkelde vragen zit in onze genen. Kibbelen over de antwoorden ook. Helaas.

      Trouwens, met een kopje koffie en een muziekje op de achtergrond terwijl de kinderen onder de kerstboom spelen is het best goed keuvelen zo op de zondag. Vrede, voor jou en de jouwen Karel de Kritische! 🙂

      (in antwoord op Karel Kritisch)
     • Karel Kritisch

      Dhr Dijkgraaf is overigens zelf niet religieus. Martin Luther King, Dalai Lama, Majoor Boshart, Desmond Tutu, Ghandi, Moeder Theresa overigens wel. Er is geen religie die de waarheid in pacht heeft. Zij die dat wel denken veroorzaken de ellende. Religie heeft grote nadelen en grote voordelen gehad voor de mens. Ik hoop dat de mens in de toekomst wat spiritueler wordt en wat minder dogmatisch. Fijne kerst! 😉

      (in antwoord op Robin)
     • Anton van Haasteren

      U bent er nogal zeker van dat een god bestaat.

      (in antwoord op Karel Kritisch)
     • Karel Kritisch

      Helemaal niet, hoe komt u daarbij? Ik ageer alleen tegen een simplistische visie op religie.

      (in antwoord op Anton van Haasteren)
  • Anton van Haasteren

   Dus jij ziet geen problemen binnen de Nederlandse moslim gemeenschap, Mo, en het feit dat er vanuit Nederland jihadi`s naar Syrië vertrekken is voor jou ook geen probleem?

   (in antwoord op Mo Meta)
  • Anton van Haasteren

   Overigens zijn de vermelde bedreigingen niet verzonnen.

   (in antwoord op Mo Meta)
 6. Dutchy

  Je moet intolerant zijn, tegen over intolerantie, als dit waar is dan moet de Nederlandse samenleving deze mensen beschermen en het zou goed zijn als de Nederlandse gematigde moslims om deze mensen heen gaat staan. Dit debat zullen de moslims zelf uit moeten komen, de Nederlandse samenleving kan alleen voorwaarde scheppend zijn.

 7. De Staatsburger

  Wat de islam betreft moet ik me aansluiten bij de Politicus van het Jaar.

 8. Cornelis Berend

  Je ziet het wel meer met lieden die streng in de leer zijn, dat ze na een zekere tijd elkaar te lijf gaan. Op zich is dat nog niet zo erg bij ‘lieden streng in de leer’, want dan blijft er vanzelf wat meer gematigds over, mogelijk zelfs een beetje van waarde voor de rest van de wereld.

 9. Pietje_Precies

  eigen schuld dikke bult. Na jaren wegkijken door gematigde lieden, die in hun omgeving mensen zagen radicaliseren, kon je erop wachten dat er een moment zou aanbreken dat ze zelf het lijdend voorwerp zouden worden van de grillen van de extremisten. Zoals Dutchy hieronder al aangaf, had men maar intolerant tegen intolerantie moeten zijn. Het is natuurlijk vreselijk, maar dat was het al toen de autochtoon het moest ontgelden…

  • Spiegelbeeld

   Ze waren al intolerant tegen extremisten. Maar als je alleen de media volgt dan blijf je onwetend en weet je het niet. Al sinds het begin van de aanslagen waren er moslims die wisten dat dit niks met de Islam te maken heeft. In Arabische landen is dit probleem veel langer dan waar jij als autochtone Nederland nu opeens mee geconfronteerd wordt.

   Maar ja nu de autochtoon hiermee geconfronteerd wordt is het inderdaad zijn eigen schuld dikke bult.Had hij maar niet de moejhadien moeten steunen.

   En je leest het goed. Wij vs Zij Autochtoon vs Allochtoon. Maatschappij die gecreëerd is door extremisten en ook lieden als jij die weer een verschil moeten maken tussen allochtoon en autochtoon. Wat een fijne samenleving!

   (in antwoord op Pietje_Precies)
   • Pietje_Precies

    Nou volgens mij zit er een stekkertje bij je los.
    Een maatschappij gecreeerd door extremisten….
    We zitten hier in het land van de Gulden Middenweg hoor. Notabene nu zit Links en Rechts in 1 kabinet en het resultaat is net niks. er wordt over en weer wel eens wat geroeptoeterd, maar van de scherpe kantjes zie je weinig terug in het beleid.
    Je aanname ten aanzien van mijn onwetendheid en de media die ik al dan niet volg, zeggen meer over jou zelf dan over mij.

    (in antwoord op Spiegelbeeld)
 10. Karel Kritisch

  Wie moakt dan mein brodje Shoarma?? ja ja niveau Anna, Staatsburger en Dead Silence> http://www.liveleak.com/view?i=a41_1228519960

 11. Gerard Spekboom

  ‘Gevaarlijke polarisatie tussen moslims vanwege de islam’

  Voor de politiek correcten onder ons: Wat is dus HET probleem !?

  • Anton van Haasteren

   Misschien moeten Wijbenga en El Forkani ook beveiligd gaan worden en al die moeders die niet willen dat hun kind naar Syrië vertrekt.

   (in antwoord op Gerard Spekboom)
 12. Maxov Max

  Moslims hebben met islam niets…toch?

  • Šefik Miladin

   Ajde poturice nemoj se kriti tu, znamo svi da su te jebala turska plemena čobanine. Primao si kitu nekog brkatog turčina a sad tu pričaš protiv njih. Što si pobjegao iz Bosne magarče pijani?
   Mama ti se jebala sa drvosječama za kutiju cigara dok si ti drkao zajedno sa međedima pored bukve mutavi skote.

   (in antwoord op Maxov Max)
  • Broeder

   Pas op je woorden!!

   (in antwoord op Maxov Max)

Reacties niet toegestaan