Onderzoek in opdracht van GroenLinks: VVD haalt klimaatdoel niet

Het lukt de VVD met haar verkiezingsprogramma niet de klimaatdoelen voor 2030 te halen. Dat is althans de conclusie van een onderzoek door het groene onderzoeksbureau Kalavasta, in opdracht van oppositiepartij GroenLinks. De plannen van de VVD zorgen er volgens het onderzoek voor dat Nederland in 2030 zo'n 41 procent minder koolstofdioxide (CO2) uitstoot dan in 1990. In de Klimaatwet staat dat de uitstoot 49 procent lager moet zijn, en dat doel wordt vanuit Europa waarschijnlijk verhoogd naar 55 procent. De VVD liet haar programma niet doorrekenen door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), omdat de rekenmeesters volgens de liberalen te weinig rekening houden met Europese maatregelen en plannen voor kernenergie. GroenLinks nam daarop het heft in eigen handen. Het wetenschappelijk bureau van de partij gaf opdracht aan Kalavasta, een strategisch bureau dat zich richt op de transitie naar schone energie, om de klimaatparagraaf in het VVD-programma door te rekenen. Kalavasta keek daarbij naar PBL-berekeningen, de effecten van bestaande plannen en de klimaatvoorstellen van de VVD. De kabinetsplannen die al worden uitgevoerd of in de pijpleiding zitten, leveren naar verwachting 43 procent vermindering van de CO2-uitstoot op. De VVD komt nog lager uit, omdat de partij wil bezuinigen op de subsidie voor duurzame energieproducten. Kernenergie Een ander belangrijk instrument is de belasting op CO2 voor bedrijven. De VVD gaat daarin volgens Kalavasta niet verder dan de bestaande plannen van het kabinet. Daardoor vermindert de partij de CO2-uitstoot niet verder de al bestaande plannen doen. Kernenergie noemt de VVD in haar verkiezingsprogramma "onmisbaar": "Zonder deze CO2-neutrale energievorm zijn klimaatdoelstellingen niet haalbaar." Kalavasta is kritisch over de manier waarop over kerncentrales wordt gesproken in het programma, omdat deze er voor 2030 niet zullen staan en dus geen bijdrage leveren aan de klimaatdoelen voor 2030.