Meer kinderen per echtpaar in China

Wanneer ten minste één van de ouders in China enig kind is, mag het echtpaar twee kinderen krijgen. Dit is een belangrijke versoepeling van het officiële beleid in China dat de bevolkingsgroei al vele jaren wil afremmen, onder meer door te bepalen dat de echtparen maar één kind mogen krijgen.

Een commissie van het parlement, het Nationale Volkscongres, heeft zaterdag formeel tot deze versoepeling besloten, meldde staatspersbureau Xinhua.

Ook is de afschaffing van beruchte heropvoedings- en werkkampen zaterdag in Peking geformaliseerd. Het is volgens het Volkscongres de bedoeling dat straffen tot 'heropvoeding' door dwangarbeid helemaal niet meer worden uitgevoerd en dat mensen die in werkkampen zitten, vrij worden gelaten.