Specialisten: temperatuur meten geen goede screening op Covid-19

Temperatuurmetingen aan de poort, bijvoorbeeld van een ziekenhuis, zijn volgens de Federatie Medisch Specialisten (FMS) geen goede methode om mensen te screenen op Covid-19. Koorts kan weliswaar een van de klachten zijn die het coronavirus teweegbrengt, maar dat is waarschijnlijk maar bij een minderheid van de patiënten het geval. Contactloze thermometers leveren bovendien te onbetrouwbare resultaten op.

"Doordat onbekend is of de gemeten temperatuur een onder- of een overschatting is, kan dit leiden tot schijnveiligheid", schrijft een werkgroep die het standpunt heeft opgesteld. Daarin zaten vooral leden van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF). Ook de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) was erbij betrokken.

"Een persoon met koorts kan onterecht worden doorgelaten en een persoon zonder koorts onterecht tegen worden gehouden", schetsen de specialisten het probleem. "Dit zou ertoe kunnen leiden dat een niet-Covid-19-verdacht persoon onterecht tussen Covid-19 besmette personen wordt geplaatst, of dat een Covid-19 besmet persoon zonder beschermingsmiddelen in het ziekenhuis of zorginstelling wordt toegelaten."

Nadelige gevolgen

Temperatuurmetingen werden vooral in het voorjaar van 2020, toen het coronavirus er nog niet zo lang was, gebruikt aan de poort van ziekenhuizen. Het meten van de lichaamstemperatuur wordt ook buiten ziekenhuizen weleens als indicator gebruikt voor corona. Zo meten onderzoekers de temperatuur op van bezoekers van proefevenementen. Zij moeten zich overigens ook vooraf op het virus laten testen.

De medisch specialisten wijzen erop dat een meetresultaat dat per ongeluk te hoog uitvalt ook nadelige gevolgen kan hebben. "Vertraging in de zorg, onnodige isolatie-maatregelen, het ontzeggen van toegang aan bezoek en extra druk op zorgprofessionals", sommen ze op. Een meting die goed uitpakt, kan er volgens hen ook nog toe leiden dat mensen zich minder goed houden aan algemene maatregelen die verspreiding van het virus tegengaan, zoals voldoende afstand houden, een mond-neusmasker dragen en goede handhygiëne.