Gevangenen bekeren zich tot de islam. Omdat ze wel moeten

De hoogste Britse inspecteur voor het gevangeniswezen kwam vandaag in The Times met een opvallend nieuwtje: gevangenen bekeren zich tot de islam om niet de toorn te wekken van moslimgangs in de bajes. En trachten hier hun voordeel mee te doen.
In Engelse gevangenissen nam het aantal moslims de afgelopen jaren behoorlijk toe. Van 2.513 in 1994 (5 procent van de gevangenispopulatie) tot 9.795 in 2008 (11 procent). In sommige gevangenissen is een derde deel van de gedetineerden moslim.
De verdenking bestaat dat menige Britse boef onder dwang en intimidatie is bekeerd tot het ware geloof. 
Aan een dergelijke bekering zijn trouwens meerdere voordelen verbonden: het eten (halal) is vaak beter en bovendien heeft men op vrijdag meer bewegingsvrijheid bij de gang naar het wekelijkse gebed. Wie eenmaal is bekeerd, heeft er opeens veel vrienden bij en deelt ook mee in de materiele voordeeltjes die bestaan. En ontvangt protectie niet te vergeten.
Overigens is bekering onder dwang geen nieuw verschijnsel. Het is (ook) een oud Europees gebruik, zij het hier sinds enige tijd in ongebruik geraakt.

Bron(nen):   The Times