5 tips om je huwelijk te redden

Zeg nooit:
1.Het is jouw schuld. Soms gaan dingen mis en dan is de vraag hoe de schade te herstellen, niet wie de fout maakte, zelfs als je gelijk hebt.
2. I told you so! Je gelijk halen, zelfs als je dat had, is een vrij zeker recept voor narigheid. je kunt niet met iemand leven met wie je in competitie bent. Een relatie is samenwerken, niet strijden.
3. "Ik heb er echt genoeg van dat je ......" waar andere mensen bij zijn. Commentaar overbodig.
4. Waarom doe jij altijd.... Je richt je daarmee op de vermeende zwakke plek van je partner. Beter is te spreken over de sterke kant. Als je tenminste graag gelukkig wordt met hem of haar...
5 De mening van je partner vragen en dan het omgekeerde doen. Als je iemand iets vraagt, dan moet je ook iets doen met het antwoord.

Bron(nen):   Psychology Today