Toekomstpaniek

De Duitse middenklasse is in de ban van een zekere 'toekomstpaniek' zoals Der Spiegel het mooi uitdrukt. Ondanks een positief zelfbeeld en de verwachting dat ze wel tegen een stootje kan, is er toch een zwakke schakel. De grote groep Duitsers leunt bijzonder sterk op 'de familie' en juist over de toekomst van de kinderen is men pessimistisch. 
Daarvoor voert Der Spiegel enkele redenen aan, afkomstig uit een serieus gekenschetst onderzoek.
Zo is het vertrouwen in de politiek danig geslonken. Men verwacht niet veel van politici, zowel van links als van rechts, en dat vertrouwen is nog verder afgenomen nu steeds duidelijker wordt dat 'de politiek' niet bij machte lijkt mensen een zorgeloze oude dag te bieden. Ook het feit dat de landelijke overheid poogt in te grijpen in allerlei aspecten van het dagelijkse (lokale) leven van de Middenman, valt slecht.  
Verder is de onvrede groot over de afnemende solidariteit; het heeft er de schijn van dat mensen vaker voor zichzelf zullen moeten zorgen en niet langer voor elkaar opkomen. Dat betekent afscheid van oude patronen. 
De Duitse middenklasse lijkt ongetwijfeld erg op de middenklasse elders: veranderingen die maar al te vaak verslechteringen inhouden, zijn niet welkom en alles wat het bereikte comfort bedreigt, kan men missen als kiespijn.

Bron(nen):   Der Spiegel