UK is het beste land om te sterven

Groot-Britannië is het beste land om te sterven: Britse artsen zijn eerlijk wat de prognose betreft, de pijnbestrijding is er goed geregeld en een netwerk van hospices biedt ‘palliatieve zorg’ als genezing niet meer mogelijk is. Dat blijkt uit een onderzoek van de Economist Intelligence Unit, het studiecentrum van The Economist. Voor de ‘Quality of Death’ index hanteerden de onderzoekers criteria zoals de publieke opinie over de dood, de opleiding van het medisch personeel in de terminale zorg, en het voorschrijven van pijnstillers.

De lijst bestaat uit veertig landen. India eindigde op de laatste plaats. Nederland is nummer 7. Het rapport laat zien dat de terminale zorg, ook in rijkere landen, vaak tekortschiet. Zo eindigden Denemarken en Finland laag, omdat ze meer gericht zijn op het voorkomen van de dood dan op het verzachten ervan. Pijnbestrijding schiet in veel landen tekort, ook omdat artsen hiertoe onvoldoende zijn opgeleid.


De beeldvorming over de dood en het sterven is ook cruciaal bij het ontwikkelen van terminale zorg. In sommige landen rust een taboe op de dood, zoals in China. In het Westen wordt het sterven vaak gemedicaliseerd en soms speelt religie een rol in het publieke debat over euthanasie en hulp bij zelfdoding, zoals in Italië, Spanje en de USA.

Bron(nen):   The Economist