Braziliaanse variant gaat 49 procent sneller rond, schat OMT

De Braziliaanse variant (P1) van het coronavirus verspreidt zich volgens een schatting van het Outbreak Management Team (OMT) bijna de helft sneller dan de 'klassieke' versie van het virus. Over de exacte hoogte van het reproductiegetal van P1 bestaat nog "grote onzekerheid", benadrukken de deskundigen, maar vooralsnog gaan ze uit van 49 procent meer besmettelijkheid.

De Braziliaanse variant zou daarmee nog besmettelijker zijn dan de Britse variant, die nu goed is voor negen op de tien besmettingen in Nederland. Voor de Britse variant wordt het reproductiegetal, dat weergeeft hoe snel het virus zich verspreidt, 33 procent hoger ingeschat dan voor de oudere virusversie, die erdoor is verdrongen. Mogelijk is de Braziliaanse variant beter bestand tegen vaccins en antistoffen na een eerdere besmetting met het coronavirus. Ook daarover is nog geen zekerheid, maar de variant geldt als "zorgelijk".

In de steekproeven die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) elke week neemt uit positieve coronatesten, is de Braziliaanse variant inmiddels goed voor 1,5 procent van alle besmettingen. Hoe de verspreiding verder zal gaan is ongewis, maar het valt volgens het instituut niet uit te sluiten dat P1 op termijn dominant wordt.

Stijgende lijn
In absolute zin zijn de aantallen klein. In de 790 testmonsters uit de laatste week van maart die tot nog toe zijn onderzocht, dook de Braziliaanse variant P1 twaalf keer op, zo blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers. Dat komt neer op 1,5 procent. Er zit echter een stijgende lijn in en daarom zal het OMT de ontwikkelingen "nauwgezet monitoren".

In totaal is P1 nu 53 keer aangetroffen in Nederland, in 11 verschillende regio's. In de meeste gevallen bleek geen link met een bekend cluster en was de besmette persoon ook niet recent in Brazilië geweest. "Dit duidt op een al wijd verspreide transmissie van de P1-variant", concludeert het OMT.