Liefdeslessen

Veel kranten en tijdschriften hebben een vragenrubriek; de lezer stelt een vraag, de krant legt het allemaal uit. Meestal valt aan zo'n rubriek goed af te lezen wat de aard van een medium is - en wie de lezers zijn.
In Die Zeit bijvoorbeeld zijn de vragen (en antwoorden) weloverwogen, beschaafd en niet al te lichtvoetig. Hier spreekt men elkaar aan, zoals het hoort.
De kwestie van vandaag: een man (fotograaf) heeft een nieuwe vriendin en die ziet in zijn huis (foto's aan de muur) dat hij al meer verhoudingen heeft gehad. Moet hij die foto's weghalen of laten hangen als blijk van het feit dat hij nou eenmaal een eerder leven heeft gehad?
Die Zeit weet wel hoe het zit. Voor mannen zijn eerdere veroveringen een soort van trofee, maar een vrouw wenst aan zoiets niet herinnerd te worden - zij wil de enige ware zijn. Dus - we zijn hier immers in het beschaafde universum van Die Zeit waarin geen ruzie wordt gemaakt en niemand mag worden geschofffeerd - kan de man die foto's het best van de muur halen. 
Goed advies trouwens.

Bron(nen):   Die Zeit