Wat ik later wil worden? Een Echt Oudje!

We worden steeds ouder, maar we kunnen er niet van genieten. Vorige week kopten de kranten nog dat bijna 1/5 van de Britten minstens 100 zal worden. De levensduur wordt verlengd en de levensfasen worden complexer.

Shakespeare beschreef 7 levensfasen, ervan uitgaande dat mensen niet ouder werden dan 70. Erik Erikson beschreef vanaf 12 jaar nog maar 4 levensfasen:

  • Adolescentie (12-18 jaar)
  • Vroege volwassenheid (18 tot 35 jaar)
  • Middelbare volwassenheid (35-55 jaar)
  • Late volwassenheid (55+)

Uiteraard kunnen die leeftijdsfasen wat langer duren, maar tegenwoordig is het niet vreemd als iemand van 35 zich gedraagt als een puber of als je op je 65e de wereld rond wil reizen. De belangrijkste tendens is eigenlijk de afschaffing van de ouderdom.

Er zullen altijd oudjes zijn, maar ze vormen bijna een aparte sociale klasse. Oud zijn is arm zijn. Ouderdomsziekten, slechte ogen en rotte tanden komen vaker voor in lagere sociale klassen. Wie het geld ervoor heeft, laat zijn tanden bleken, geniet van zon en zee en heeft een personal trainer.

Waar zijn de oude dametjes gebleven, keurig gekapt met een koket hoedje en gepoederde wangen? De Nederlandse versie is wat minder kleurrijk dan de Londense of de Brusselse, maar toch. Het is een bijna uitgestorven ras! De kinderen van de jaren '50 weigeren op te groeien.


Een Echt Oudje is bereid om plaats te maken voor de komende generatie. Geen ambities meer om een carrière, succes en rijkdom na te streven. Een Echt Oudje stapt uit die tredmolen en kan doen wat ze wil. Ze hoeft niet meer te 'groeien' en zich te 'ontwikkelen'. Ze is er klaar mee!

Jammer is wel dat als je een stap opzij doet, je ook niet meer meetelt. De levenswijsheid van oude mensen wordt binnen onze cultuur niet erkend. Ach, als jongeren celebs interessanter vinden dan de wijsheid van ouderen, laat ze dan maar. Als Echt Oudje zal ik achterover leunen in mijn stoel en de absurditeit van dit alles met een minzame glimlach aan mij laten voorbijgaan.

Bron(nen):   The Guardian