Veel Japanse jongemannen hebben geen zin in seks

Meer dan een derde van de Japanse jongemannen tussen de 16 en 19 jaar heeft geen interesse in seks of er zelfs een hevige afkeer van. Dit zijn ruim twee keer zoveel mannen als in 2008. Zorgwekkend is ook het toenemende aantal officieel ‘seksloze’ getrouwde stellen, wat betekent dat ze langer dan één maand geen seks gehad hebben. Het aantal hiervan is toegenomen tot 40.8 % van alle echtparen, en dat was in 2004 nog 31.9%.

Geen seks = geen voortplanting stelt Kitamura, het hoofd van de Japanse gezinsplanning unie. Dat is funest voor de bevolkingsopbouw, want het Japanse geboortecijfer van 1.21 per gezin ligt ver beneden de 2.08 baby’s die nodig zijn om de bevolking in stand te houden. Op het moment zijn er ruim 127 miljoen Japanners, maar als de maatregelen om meer seks te hebben –en dus kinderen- mislukken dan zijn er bij de volgende eeuwwisseling nog maar 47.7 miljoen.

In een poging het tij te keren heeft de overheid maatregelen genomen: van een hogere kinderbijslag tot het afdwingen dat bedrijven hun staf niet na 18.00 laten overwerken. Maar – zo stelt Kitamura- dat heeft natuurlijk geen enkele zijn als mensen dan geen seks gaan hebben.

Bron(nen):   Telegraph