‘Hallo’ genoeg voor eerste indruk

Dat ene woord is genoeg voor mensen om een eensluidend oordeel te vormen over iemands persoonlijkheid. We wisten wel dat een eerste indruk in enkele seconden is gemaakt, maar dat is meestal gebaseerd op het zien van een persoon. Nu blijkt dat slechts het horen van ‘hallo’ al voldoende is om een mening over iemand te vormen. De onderzoekers lieten 64 studenten op neutrale toon een telefoongesprek voorlezen. Uit elke opname is het woord ‘hallo’ gehaald. Vervolgens moesten 320 studenten naar het woord luisteren. Daarna werd hen gevraagd om het woord te beoordelen op tien karaktereigenschappen, zoals betrouwbaarheid, dominantie, aantrekkelijkheid en warmte. Ook al was een stem slechts 300 tot 500 milliseconde te horen, toch konden de studenten een mening vormen over de persoonlijkheid die bij de stem hoorde. Opvallend was dat alle studenten ongeveer dezelfde karaktertrekken toekenden aan de verschillende stemmen. Niet alleen de hoogte van de stem was bepalend, ook het tempo en de lengte van de uitspraak van de lettergrepen speelden een rol. Wat wel verwacht wordt, maar nog verder moet worden onderzocht is of mensen die bijvoorbeeld massaal worden beoordeeld als dominant, dat ook daadwerkelijk zijn. Bron: Science