Scholieren: hoe populairder, hoe gemener

Middelbare scholieren die populair zijn op school, zijn eerder geneigd om medescholieren te pesten. De status binnen de groep vergroot de kans op agressie. Dat geldt echter niet voor de 2% die het meest populair is. Kennelijk hebben zij het niet meer nodig om hun plaats in de hierarchie te bevechten. Pesten levert dan weinig extra's op.

Onderzoekers vroegen scholieren hun 5 beste vrienden te noemen, 5 kinderen die zij gepest hadden en 5 kinderen die hen gepest hadden. Bij het pesten werd nagegaan of er sprake was van fysiek geweld, verbale intimidatie of indirect pesten, zoals het verspreiden van geruchten of het buitensluiten van klasgenoten. Daarna werd een sociale kaart van de school gemaakt, waarbij alle positieve en negatieve relaties tussen leerlingen in beeld werden gebracht. Tieners met een centrale plaats op de sociale kaart van de school waren eerder geneigd om anderen te pesten.

Deze gegevens wijzen er op dat pesten niet het gevolg is van een verknipte persoonlijkheid of een negative thuissituatie van de pester. De dynamiek in de groep is veel belangrijker en de kinderen die niet in het middelpunt van de belangstelling staan, vervullen een belangrijke rol. Zij kunnen de pesters in het gareel houden door hen niet alle aandacht te geven.

Bron(nen):   Los Angeles Times