Waar blijft het plunderen in Japan? (zouden rassen dan toch verschillend zijn?)

In Haïti was het stof van de aardbeving nog niet neergedaald, of het plunderen begon. Tegenwerping: Haïti is een arn land.
New Orleans dan (5000 kilometer verder, rijk land). Daar was de grote overstroming nog niet eens tot rust gekomen, of de nationale garde had net zoveel werk aan het verdrijven van plunderaars als aan het redden van overlevenden.
Japan. De grootste verwoesting in een ontwikkeld land, sinds de Tweede Wereldoorlog. En wat hulpverleners en journalisten opvalt: de slachtoffers hebben grote bekommernis om elkaar. Het is een gemeenschappelijke ramp. Geen plundering, geen opdrijving van prijzen om een slaatje te slaan uit de schaarste. Solidariteit en onderlinge hulp.
Waarom, vraagt de verslaggever van de Daily Telegraph ter plaatse zich af, komt bij de meeste rampen het slechtste in mensen naar boven, en bij de Japanners het beste?

Bron(nen):   Daily Telegraph