Ruim helft aanvragen kinderpardon afgewezen

Meer dan de helft van de aanvragen die zijn ingediend in het kader van de kinderpardonregeling zijn afgewezen. Dat blijkt uit cijfers die de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) later maandag naar buiten brengt bij de presentatie van het jaarverslag.

De dienst heeft de regeling ,,zo goed als afgerond'' en er blijken 1710 van de 3280 ingediende aanvragen te zijn afgewezen. Nog eens 120 aanvragen zijn uiteindelijk ingetrokken. In totaal mogen nu 675 kinderen blijven en hebben nog eens 775 gezinsleden van de kinderen een verblijfsvergunning gekregen. Het gaat om de stand van zaken tot 1 april.

Het kinderpardon kwam op aandringen van de PvdA in het regeerakkoord. De VVD ging met tegenzin akkoord. De regeling geldt voor kinderen die vóór hun 18e ruim 5 jaar in Nederland verbleven. Ze mogen niet langer dan 3 maanden buiten het toezicht van het Rijk zijn geweest.

Een verzoek werd bijvoorbeeld afgewezen omdat de minderjarige vreemdeling niet lang genoeg in ons land woonde of nooit een asielverzoek had ingediend, aldus de IND. In 80 gevallen werd na een bezwaar toch nog een verblijfsvergunning toegekend.