Wakker Dier: 4900 hittedoden tijdens dierentransporten

Ondanks een milde zomer zijn er volgens Wakker Dier 4900 vleeskippen tijdens dierentransporten gestorven door oververhitting. De dierenwelzijnsorganisatie zegt tot de aantallen te zijn gekomen op basis van data van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). "De kille sterftecijfers spreken voor zich. De maximumtemperatuur voor transport moet drastisch omlaag", aldus Wakker Dier.

In 2020 stierven naar schatting 28.000 kippen tijdens transport. Hoog tijd voor regelgeving om dieren beter te beschermen, vindt Wakker Dier. "Deze zomer is de kippen een hittegolf bespaard gebleven, maar dit kan volgend jaar heel anders zijn."

De Tweede Kamer nam voor het zomerreces een motie aan die dierentransport vanaf 30 graden verbiedt, eerder lag de grens bij 35 graden. Maar die grens moet volgens de dierenwelzijnsorganisatie verder omlaag. "Goede wetgeving sluit aan op de praktijk. En de praktijk laat zien dat 27 graden de max is."

Landbouwminister Carola Schouten werkt aan een hitteplan voor dieren. Wakker Dier noemde de minister eerder al nalatig door uitwerking van het plan over de zomer heen te tillen. "De minister heeft flink wat goed te maken met de kippen. We verwachten dus heel goede maatregelen."

De organisatie denkt behalve aan een transportverbod vanaf 27 graden voor ongekoelde wagens ook aan schaduwplekken in de wei voor alle dieren en stallen die zo zijn ingericht dat de temperatuur er niet boven de 27 graden uitkomt.