Seksuele voorlichting voor 4-jarigen: typically Dutch

Wat vertel je over seks aan een 4-jarige? In The Guardian(1) beschrijft Shirley Haasnoot (directeur van het Expertisecentrum Journalistiek van de UvA) haar ervaringen met de 'Week van de Lentekriebels'. Dit is een landelijk project voor basisschoolkinderen, waarbij iedere dag een les wordt besteed aan seksuele en relationele vorming. In groep1 gaat het bv. over knuffelen, vriendjes, pasgeboren lammetjes, verschillen tussen jongens en meisjes, ... Heel gewoon voor Nederlandse begrippen, maar niet vanzelfsprekend voor buitenlanders.

Nederland staat bekend om zijn 'vrije moraal', de wallen en de legale prostitutie. Daarom doet het misschien vreemd aan dat er zo serieus omgegaan wordt met seksuele voorlichting. Toch behoort het tot de traditie dat de school daarvoor zorgt. De school heeft in Nederland een aanvullende opvoedkundige taak. In eerste instantie is het aan de ouders om hun kinderen voor te lichten, maar als zij het niet doen neemt de school het over. Door er op jonge leeftijd open over te praten, maak je jongeren bewust van de risico's als ze beginnen te experimenteren met relaties en seksualiteit. Dat is de achterliggende gedachte.

En het lijkt er op dat deze aanpak succesvol is. Het aantal tienerzwangerschappen bedraagt hier 5,3 per duizend en dat is één van de laagste in Europa. In de UK is dat aantal 4 keer groter. En ook het aantal SOA's en abortussen is lager. Nederlandse tieners zijn waarschijnlijk net zo seksueel actief als Britse, stelt Haasnoot, maar ze houden kennelijk meer rekening met de mogelijke gevolgen.

De Nederlandse aanpak om tienerzwangerschappen te voorkomen, geldt dan ook als 'good practice' in de UK(2). Daarbij gaat het niet alleen over anatomische en biologische kennis, maar ook over de betekenis van seks en relaties, over empowerment en respect. Bovendien is het belangrijk om de jongens niet te vergeten. Ook zij moeten hun verantwoordelijkheid leren nemen.

Bron(nen):   The Guardian (1)  (2)