CBS meldt minder moorden in 2020, meeste moorden in Amsterdam

Moord en doodslag kwam in 2020 iets minder vaak voor dan een jaar eerder. Vorig jaar stierven 121 mensen daardoor. Dat zijn er 4 minder dan in 2019. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Wel vielen er vorig jaar meer jonge slachtoffers van levensdelicten. Het aantal jongeren tot 20 jaar dat daardoor om het leven kwam, nam toe van 10 in 2019 naar 18 in 2020.

De daling van het aantal levensdelicten is al langer gaande, ziet het CBS. Tussen 2000 en 2004 kwamen er jaarlijks gemiddeld 236 mensen in Nederland om het leven door moord of doodslag. Daarna daalde dat aantal gestaag, en sinds 2015 zijn er gemiddeld 125 slachtoffers per jaar.

De statistici hebben cijfers over de afgelopen vijf jaar bestudeerd om te vergelijken onder welke omstandigheden mannen en vrouwen om het leven werden gebracht. Vrouwen werden in bijna zes op de tien gevallen door hun partner of ex van het leven beroofd. Bij mannen kwam dat amper voor. Zij werden vaak door een kennis of vriend(in) vermoord of door een onbekende dader. In een op de zes gevallen ging het bij mannen om een afrekening in het criminele circuit.

Slachtoffers jonger dan 10 jaar zijn bijna allemaal door hun vader of moeder omgebracht, ziet het CBS. Bij jongeren tussen de 10 en 20 is dat vaker door een kennis of vriend.

In de meeste gevallen is de dader van een levensmisdrijf of een poging daartoe een man. In 2020 was dat in 95 procent van de gevallen zo.

Een kwart van alle levensdelicten werd vorig jaar gepleegd in een van de drie grootste steden. Ook relatief gezien komen levensmisdrijven hier veel voor. De afgelopen vijf jaar waren 2 op de 100.000 Amsterdammers slachtoffer van moord of doodslag, terwijl het landelijke gemiddelde 0,7 bedraagt. Ook Rotterdam en Den Haag zitten hier ver boven.