Steden (bijna) autovrij in 2050

In een rapport van de Europese Commissie staat dat zij alle voertuigen die rijden op fossiele brandstoffen (benzine, diesel en gas) uit de steden willen weren in 2050. In 2030 willen ze al komen tot een halvering van de auto’s die rijden op fossiele brandstoffen. Daarmee willen ze de CO2 uitstoot beperken en de opwarming van de aarde tegengaan. Verder spelen economische motieven een rol, met name de afhankelijkheid van de steeds schaarser wordende olie, en hoopt men hiermee het aantal verkeersslachtoffers te verminderen. Als eerste wil men het vervoer over de weg aanpakken, maar ook de luchtvaart moet in 2050 koolstofarm zijn.

Experts schatten dat tussen 1995 en 2030 het aantal kilometers dat afgelegd wordt in de Europese steden toeneemt met 40%. Dat is onverdedigbaar qua milieu-en geluidsoverlast, gezondheid, leefbaarheid en mobiliteit.

Verschillende maatregelen moeten ervoor zorgen dat het doel bereikt wordt:

  • Stimuleren van het spoornet ten koste van luchtvaart en goederenvervoer over de weg
  • Steden autovrij maken door fiscale voordelen en beter openbaar vervoer
  • Stimuleren van het gebruik van autos die rijden op elktriciteit of waterstof
  • Infrastructuur, zoals oplaadstations, in steden aanleggen voor elektrische auto’s
  • Verhogen belastingen op vervuilende voertuigen
  • Verkennen van alternatief transport, zoals over rivieren.

Bron(nen):   La Libre Belgique  Club van 30