De Jonge laat testen voor iedereen onderzoeken, ziet wel bezwaren

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge laat onderzoek doen naar voorstellen van GroenLinks en de ChristenUnie om iedereen, gevaccineerd of niet, altijd te vragen zich te laten testen voor toegang tot bijvoorbeeld een uitgaansgelegenheid. Maar hij plaatst wel vraagtekens bij de uitvoerbaarheid, proportionaliteit en effectiviteit. De Jonge betwijfelt of zo'n groot aantal tests per week wel haalbaar is. "Nog afgezien van de kosten", volgens hem naar schatting tientallen miljoenen euro's per week. Ook vraagt hij zich af of het verdedigbaar is om van mensen die al beschermd zijn tegen het virus te vragen zich elke keer te laten testen als zij uit willen gaan. In epidemiologisch opzicht is dat volgens de minister niet nodig. Hij houdt er ook rekening mee dat meer gevaccineerden dan besluiten maar thuis te blijven. Het kabinet laat wel onderzoek doen naar de zogeheten 1G-variant, waarbij alleen toegang mogelijk is voor mensen die getest zijn. Die aanpak wordt vergeleken met het huidige beleid waarbij mensen een coronatoegangsbewijs krijgen als zij gevaccineerd, genezen of getest zijn (3G), en met het plan van het kabinet om daaruit de testmogelijkheid te schrappen (2G). De Jonge erkent dat het ook geen waterdicht idee is om mensen die geen bescherming genieten tegen het coronavirus te weren uit risicovolle situaties. "Als ze nergens naar binnen mogen gaan ze natuurlijk niet allemaal thuis zitten netflixen." Maar het levert volgens hem wel meer veiligheid op. "Een setting met een paar duizend man in een zaal krijg je thuis niet zo makkelijk gerealiseerd." Het Outbreak Management Team (OMT) komt vrijdag met een advies over de drie varianten. Op basis daarvan komt het demissionaire kabinet met een wetsvoorstel dat uiterlijk maandag naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. De Jonge dringt er bij het parlement op aan dat nog volgende week te behandelen.