We zijn de afgelopen 30 jaar betere ouders geworden

Ouders besteden op dit moment veel meer tijd aan hun kinderen dan dertig jaar geleden. Moeders zijn nu - gemiddeld - 14 uur per week in de weer met hun kinderen, vaders uiteraard  nog altijd veel minder: 6 uur. Dat is twee keer meer dan in 1980. Dat staat in een rapport dat vandaag openbaar wordt en waar Trouw uit citeert.
Uit het onderzoek blijkt ook dat de gemiddelde Nederlander niet veel ziet in BOM-moeders. 63 procent keurt een moeder zonder vader af.
Drie op de vier geeft aan dat een kind het beste af is in een 2-oudergezin, al hoeven dat niet per se en vader en een moeder te zijn.
Volgens het rapport groeit zes procent van de kinderen op in (relatieve) armoede.
De meeste ouders ervaren de combinatie van hun werk en de opvoeding als ,,druk maar verrijkend’’, aldus het rapport. Alleenstaande ouders zeggen echter meer moeite te hebben met opvoeden. Kinderen uit eenoudergezinnen lopen bovendien een groter risico om fysieke en psychische problemen te krijgen, zo staat in het onderzoek.
Voor het onderzoek zijn 2600 ouders ondervraagd