Beeldbericht: bijzondere kleurenfoto’s uit de tijd van de Grote Depressie

De meeste foto’s die we kennen uit de jaren van de Grote Depressie zijn gemaakt in zwart-wit. Onlangs heeft de Amerikaanse Library of Congress ongeveer 1.700 nieuwe foto's vrijgegeven van de vroege jaren veertig van de vorige eeuw. In tegenstelling tot de bekende zwart-wit foto's zijn deze in kleur. Daardoor werpen ze een ander - en een schijnbaar vertrouwd - licht op het einde van de Depressie in de Verenigde Staten.


Meer foto's zijn te zien op de site van de Daily Mail.

Bron(nen):   Daily Mail