ABN AMRO: miljarden extra nodig voor inhaalzorg ziekenhuizen

De Nederlandse ziekenhuizen hebben ongeveer 2,4 miljard euro extra nodig om de inhaalzorg vanwege de coronapandemie te bekostigen, hebben zorgexperts van ABN AMRO becijferd. De bank spreekt van een immens bedrag. "Geen van de partijen kan deze extra kosten dragen", stellen de kenners van de bank.

Vorig jaar en dit jaar moesten ziekenhuizen veel ingrepen en behandelingen afzeggen. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) moet 12,5 procent van deze zorg ingehaald worden. ABN wijst erop dat de zorgverzekeraars vooralsnog niet bereid zijn deze extra zorg voor 2022 in te kopen. "De ziekenhuizen luiden de noodklok. Zij geven aan extra budget nodig te hebben om achterstallige zorg te kunnen leveren en zelf financieel gezond te blijven", aldus de bank.

De overheid bepaalt altijd vooraf hoeveel geld er aan zorg mag worden uitgegeven en heeft met de ziekenhuizen hoofdlijnenakkoorden gesloten om gezamenlijk de zorg zo efficiënt mogelijk te verlenen. Het huidige akkoord geldt voor de periode 2019-2022 en stelt dat de hoeveelheid zorg voor 2022 maximaal gelijk mag zijn aan die van 2021. "Het akkoord is echter gesloten voordat de pandemie de zorg op zijn kop zette en vervolgens resulteerde in een enorme onverwachte extra zorgvraag", stelt ABN.

De hoop was dat in 2022 weer teruggekeerd zou kunnen worden naar een normale situatie. "De huidige golf aan besmettingen doorkruist dit echter." Volgens ABN zou de inkoop van deze zorg als coronasteun bestempelen een voor de hand liggende oplossing kunnen zijn. "Andere sectoren krijgen immers ook steun."