Cruciaal beroep: bij welk beroep mag je kind naar de opvang?

Mensen met cruciale beroepen hebben recht op 'noodopvang' voor hun kinderen. Wat is een cruciaal beroep?

 • Personeel werkzaam in vitale processen.  
 • Post en pakketbezorging. 
 • Zorg, jeugdhulp en (maatschappelijke) ondersteuning, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
 • Leraren en personeel benodigd voor onderwijsinstellingen, zoals voor afstandsonderwijs en examens.
 • Kinderopvang. 
 • Openbaar vervoer.
 • Voedselketen, die mede bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie, het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
 • Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel.
 • Vervoer van afval en vuilnis. 
 • Media en communicatie ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving.
 • Communicatie met en tussen hulpdiensten middels 112 en C2000. 
 • Inzet politie. 
 • Voortgang hulpverleningsdiensten. 
 • Meldkamerprocessen.
 • Brandweerzorg.
 • Ambulancezorg.
 • GHOR.
 • Crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s.
 • Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en rechterlijke macht), zoals ten behoeve van het democratisch proces en het betalen van uitkeringen en toeslagen, uitgifte van vergunningen, reclassering, gerechtsdeurwaarders, burgerzaken, consulaten en ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken.
 • Beroepen t.b.v. het verkrijgen van officiële documenten, zoals fotografen en fotostudio’s. 
 • Onmisbare facilitaire of ondersteunende functies, zoals schoonmaak, beveiliging, toezicht en ICT voor bovenstaande cruciale beroepsgroepen.