Mogelijk slachtoffer Borsato wil geen geld maar erkenning

De vrouw (22), die zegt dat Borsato haar vanaf haar vijftiende regelmatig onzedelijk betastte, wil volgens haar advocaat vooral genoegdoening en erkenning van het misbruik en is niet uit op geld. Advocaat Plasman: „Zij voelt zich beschadigd.”

„Het doen van aangifte in een zedenzaak is vaak een grote stap. Zeker wanneer zoals nu de aangifte zich richt tegen een BN’er heeft dat voor alle betrokkenen ernstige consequenties. Mijn cliënte wordt partij in een strafrechtelijke procedure waarin mogelijk alles wordt opgerakeld, uiteraard afhankelijk van de proceshouding van de heer Borsato.”

Volgens Plasman worstelt het meisje ,,al heel lang met wat er gebeurd is, maar is zij nu sterk genoeg om de mogelijke gevolgen van haar stap aan te kunnen”. „Zij voelt zich beschadigd en zij heeft de vurige hoop dat erkend zal worden dat er dingen gebeurd zijn die niet hadden moeten gebeuren.”

Plasman wijst erop dat zijn cliënte als aangeefster in het strafproces op vrij eenvoudige wijze een financiële claim kan indienen.

Borsato: ’Zie onderzoek met vertrouwen tegemoet’
„Het gaat haar echter niet om geld en zij zal dan ook geen schadevergoeding vorderen voor wat er gebeurd is. Mijn cliënte wil haar schade op een andere manier beperken, na erkenning hoopt zij dit nare hoofdstuk te kunnen afsluiten en op een goede manier door te kunnen gaan met haar leven. Om die reden ligt er nu een serieuze maar ook genuanceerde aangifte, waarbij ook ondersteunend materiaal is overhandigd aan de zedenpolitie”, aldus Plasman.

Marco Borsato ontkent volgens zijn advocaat Knoops alle beschuldigingen.

Bron(nen):   Telegraaf