Hitlers brief waarmee de Holocaust begon

Het viel Karl Mayr, de overste van korporaal Hitler, in 1919 op dat zijn ondergeschikte bevlogen kon spreken tegen zijn kameraden over het Kwaad dat werd aangericht door de joden. "Schrijf het eens op." zei hij. Want Mayr had net een vraag gekregen wat het standpunt was van het leger in de joodse kwestie van een soldaat die Adolf Gemlich heette. En zo kwam in 1919 een document tot stand waarin de jonge Hitler vrij nauwkeurig omschrijft wat hem voor ogen staat als redding van Europa. Geen zielige kloppartijtjes om de joden te pesten, maar een goed georganiseerde overheidsinterventie om te zorgen dat joden uit Europa, of in ieder geval uit Duitsland zouden verdwijnen.

Het bestaan van deze Gemlich-tekst is allang bekend. Maar nu het Amerikaanse Simon Wiesenthal Center hem heeft kunnen aankopen, zal hij voor het eerst worden tentoongesteld in het Museum of Tolerance in Los Angeles.
Het opstel waarin het allemaal al stond. Uit 1919.
En nee: we gaan geen historische parallellen trekken...

  

 

Bron(nen):   Time