Varkensleed in ‘diervriendelijke’ Nederlandse stallen


Deze beelden van dode, gewonde en kreupele varkens zijn gemaakt in 'diervriendelijke' Nederlandse stallen met een keurmerk. Actiegroep Ongehoord filmde de afgelopen maanden in het geheim in 26 stallen.
'Ondanks alle keurmerken en initiatieven van de afgelopen jaren om de situatie in de vleesindustrie te verbeteren, bestaat er nog steeds geen diervriendelijk vlees', zegt Johan Boonstra van Ongehoord in het AD.

Een van de bezochte boerderijen is van een groot pleitbezorger van van diervriendelijke stallen, de voorzitter van de vakgroep varkenshouderijen bij LTO-Noord, Annechien ten Have-Mellema. Hier werden niet alleen een zieke zeug met een miskraam gefilmd, maar ook dode biggen, een big die niet kon staan en varkens die zich te goed doen aan de ontstoken staart van een soortgenoot.
Commentaar van boerin Annechien: 'Als je een bedrijf hebt met vierduizend dieren dan heeft er altijd wel één iets.'