Proces tegen Ghislaine Maxwell moet mogelijk over

Een van de juryleden in het proces tegen Ghislaine Maxwell heeft na afloop verklaard dat zij zelf slachtoffer is geweest van misbruik in haar jeugd. Tegen journalisten zei het jurylid dat haar ervaring het makkelijker had gemaakt andere juryleden te overtuigen van de schuld van Maxwell.

De verdedigers van Maxwell menen dat dat aantoont dat minstens één jurylid vooringenomen was. Zij eisen dat het proces opnieuw wordt gevoerd met een andere jury.

In een motie die gisteravond bij de rechtbank is ingediend, vroeg Christian Everdell, de advocaat van Maxwell, rechter Alison Nathan om de lopende procedure ter voorbereiding op haar veroordeling stop te zetten.

Als reactie beval de rechter de verdediging om uiterlijk 19 januari een motie voor een nieuw proces in te dienen, en vroeg de openbare aanklagers om uiterlijk op 2 februari te reageren.

Bron(nen):   Times