Werkgevers zetten bedrijfsartsen steeds meer onder druk

Hoezo onafhankelijke bedrijfsarts? Werkgevers en arbodiensten leggen de bedrijfsarts steeds meer aan de ketting. Een op de vijf artsen kan niet werken zoals het hoort.
In Trouw de resultaten van een onderzoek naar de positie van de bedrijfsarts in opdracht van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid. Ruim 20 procent van de ondervraagde bedrijfsartsen zegt door de opstelling van werkgevers regelmatig in situaties te komen waarin 'niet meer geheel onafhankelijk gehandeld' kan worden.
Bij arbeidsconflicten voeren werkgevers druk uit op de bedrijfsarts om mensen versneld arbeidsgeschikt te verklaren. Daarbij wordt gedreigd met het inruilen van de bedrijfsarts voor een ander.
Dubbele druk voor de bedrijfsarts bij een arbodienst. Want arbodiensten zijn vaak bang een klant te verliezen. Volgens de onderzoekers spelen werkgevers hierop in door te dreigen met het opzeggen van het contract.

Bedrijfsartsen worden ook steeds meer onder druk gezet om inzage te geven in medische gegevens die vallen onder het beroepsgeheim. Van de 591 ondervraagde bedrijfsartsen zegt 42 procent soms benaderd te worden voor gegevens, bij 22 procent gebeurt dat vaak tot zeer vaak. Acht procent van de bedrijfsartsen geeft inzage in die gegevens als de werkgever er om blijft vragen.

Bron(nen):   Trouw