Zesduizend gezinnen willen Oekraïners huisvesten

Ruim 6000 Nederlandse gezinnen hebben zich aangemeld bij het initiatief Onderdak Oekraïne. Ze hebben zich bereid verklaard om oorlogsvluchtelingen uit het Oost-Europese land op te vangen. Initiatiefnemer Huib van Mierlo liet deze tussenstand zondag weten.

Van Mierlo en de vrijwilligers die hem helpen, leggen per provincie een database aan. Zo is precies duidelijk op welke plaatsen eventueel Oekraïners kunnen worden ondergebracht. In Groningen, Friesland en Drenthe zijn tot nog toe de meeste aanmeldingen.

Door de Russische inval zijn volgens de Verenigde Naties al 1,5 miljoen mensen Oekraïne ontvlucht. Nederland kan duizenden vluchtelingen verwachten. "De overheid kan dit niet helemaal zelf oplossen", legt de initiatiefnemer uit. Dat de animo om te helpen zo groot is, heeft hem "positief verrast".

Coördinatie opvang

Van Mierlo is over het vervolg in contact met ambtenaren van staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid), die over de opvang van asielzoekers gaat. Mensen die zich opgeven bij Onderdak Oekraïne geven toestemming om hun gegevens te delen met relevante instanties die de opvang gaan coördineren. Hoe dat precies in zijn werk zal gaan, is nog onderwerp van gesprek. Van Mierlo zegt dat het aan de staatssecretaris is om aan te wijzen welke partij of partijen de coördinatie op zich zullen nemen.

Bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen zijn diverse organisaties betrokken, van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) tot het Rode Kruis en Stichting Vluchteling. Omdat de reguliere asielopvang van het COA al helemaal vol zat voordat de oorlog uitbrak, hebben veiligheidsregio's het verzoek gekregen om snel duizenden opvangplaatsen te creëren.