‘Voer weer aparte scholen in voor jongens en meisjes’

Als jongens in hun pubertijd weer worden gescheiden van de meisjes is er minder afleiding, kunnen ze op hun eigen (wat lagere) niveau onderwijs krijgen en zullen de schoolresultaten stijgen. Dat vindt de Besturenraad, die leiding geeft aan meer dan tweeduizend christelijke scholen. Wim Kuiper, voorzitter van de stichting in Trouw: "In de pubertijd loopt de hersenontwikkeling van jongens twee jaar achter op die van meisjes. Daar moet je rekening mee houden."
Tot in de jaren zeventig waren in Nederland gescheiden scholen heel gewoon. Sindsdien zijn ze verdwenen, maar nooit is goed uitgezocht wat beter is: gemengd of gescheiden, schrijft Trouw.

Bron(nen):   Trouw