Dit zijn de zeven aller langste oorlogen: één conflict duurde 335 jaar

Al eeuwenlang worden er oorlogen uitgevochten op aarde. Meestal is het wel binnen een paar jaar bekeken, maar er zijn oorlogen bekend die generaties lang voortduren. Hier een overzicht van de langstdurende oorlogen:

1. De Honderdjarige Oorlog (1337 -1453)
De Honderdjarige Oorlog tussen Engeland en Frankrijk werd uitgevochten over een tijdspanne van 116 jaar, maar werd onderbroken door verschillende vredesperiodes.

Nederland en Engeland zijn over de jaren vaak in oorlog geweest over handelsroutes. Vier grote zeeslagen en vele kleinere zijn door de kamphanen uitgevochten in de 17de en 18de eeuw.

2. De Punische Oorlogen (264 - 146 v. Chr.)
De stadstaat Carthago (gelegen aan de kust van het huidige Tunesië) en de Romeinse Republiek vochten 82 jaar lang tegen elkaar om de macht rond het westelijk deel van de Middellandse Zee.

3. De Tachtigjarige Oorlog (1568 - 1648)
Een bekende oorlog uit de Nederlandse historie: De Tachtigjarige oorlog. Het rijke Nederland vecht tegen het grote Spaanse Rijk. De Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden vallen uiteindelijk uit elkaar, vanwege de protestantse reformatie, die het noorden stevig in zijn greep hield. In 1588 werd daarom de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden opgericht.

De Vrede van Münster werd getekend op 15 mei 1648. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden sloot vrede met Spanje. Zo kwam er een einde aan de Tachtigjarige Oorlog.

4. De Guatemalteekse Burgeroorlog (1960 - 1996)
36 jaar lang streden guerrillastrijders tegen het autoritaire militaire regime in het Midden-Amerikaanse Guatemala.

5. De Dertigjarige Oorlog (1618 - 1648)
Half Europa was betrokken bij de Dertigjarige Oorlog. Het begon als godsdienstoorlog tussen Spanje en Oostenrijk en uiteindelijk vochten verschillende protestantse staten tegen het Heilige Roomse Rijk.

6. De Rozenoorlogen (1455 - 1485)
De Rozenoorlog was een strijd om de Troon van Engeland. De huizen van Lancaster en York vochten dertig jaar en uiteindelijk wonnen de Lancasters.

7. De Peloponnesische Oorlog (432 - 404 v. Chr.)
De stadstaten Athene en Sparta vlogen elkaar al 2600 jaar geleden in de haren. De Griekse grootmachten vochten jarenlang om economisch en militair de boventoon te kunnen voeren op het Griekse schiereiland. Uiteindelijk verzwakte de oorlog beide kanten zo sterk, dat zowel de Atheners als de Spartanen nooit meer zo sterk zouden zijn als weleer.

En dan is er nog een speciale vermelding voor het volgende conflict:

De Driehonderdvijfendertigjarige oorlog (1651 – 1986)
Dit conflict tussen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en de Scilly-Eilanden aan de zuidwestkust van Engeland zou 335 jaar voortduren. De oorlogsverklaring dateert uit 1651, maar niemand loste ooit een schot en de geldigheid van de verklaring wordt door geschiedkundigen in twijfel getrokken. In 1986 tekenden Nederland en Engeland alsnog een vredesverdrag.

Bron(nen):   Quest