"Gedenk dat Gij stof zijt en tot vocht zal wederkeren" (Gen 3:19)

Er was begraven, er was cremeren. Er is nu ook vloeibaar maken