Boerka-verbod leidt vooral tot huisarrest

Ligt eigenlijk wel voor de hand wat de Guardian doet: eens kijken hoe in Frankrijk het verbod uitpakt om in het openbaar een boerka te dragen. De propagandisten van het verbod menen dat ze de bevrijding van de vrouw een dienst bewijzen. De verworvenheden van de Verlichting zouden zo toevallen aan de onderdrukte vrouw.
Die ervaring hebben boerka-dragende vrouwen niet echt. Van de politie hebben ze niet zoveel gemerkt, maar van Henk en Ingrid des te meer. Fysiek geweld tegen boerkadraagsters is normaal geworden en draagster durven amper nog de straat op.
De Guardian vergezelt een paar van de dames. Tot geweld komt het dit keer niet, maar tot verbale agressie volop. "De mensen denken dat het nu geoorloofd is om aan onze kleding te gaan sjorren." Er zijn talrijke incidenten ook bij de politie gemeld.
Een paar draagsters hebben een list verzonnen, die tot nu toe niet is bestraft: een bedekkende hoofddoek, gecombineerd met een mondkapje uit het ziekenhuis

Bron(nen):   The Guardian