Als de aarde zou opwarmen zouden reptielen kleiner worden

Gelukkig is de opwarming van de aarde een complot van Al Gore en de linkse kerk van het KNMI, want anders zag het er slecht uit voor reptielen en andere koudbloedigen. Als die leven in een omgeving die warmer is dan waarvoor ze zijn gemaakt, dan worden ze steeds kleiner. De oorzaak van dat verschijnsel is nu ook ontraadseld: het mechanisme dat de tijd meet die is gemoeid met groot worden en dat wordt door hogere temperaturen versneld. Maar het groot worden zelf niet. En dus zouden koudbloedige krimpen als de temperatuur zou stijgen.

Bron(nen):   Gawker