Grieken willen geld zien van de steenrijke kerk

Bijna niemand heeft meer geld in Griekenland, want anders dan sommigen denken, is het potverteren allang voorbij. Maar één instantie is nog steenrijk en betaalt weinig belasting: de vertegenwoordigers van God in Griekenland, de Grieks Orthodoxe kerk. Nog meer dan in het Latijnse christendom staat de kerk centraal, ook in je erfenis. En op de staat na heeft dan ook niemand zoveel grond als de kerk. Alleen al het aandeel in de Griekse Bank is 8 miljard euro waard. Die bezitting is bekend, maar wat de waarde is van de 130.000 hectaren land, de 500 kloosters (met hun Kunst) en de 7945 kerken en parochies weet niemand. En dan is er nog cash en aandelen bezit. Kortom, het gaat financieel zo goed met god, dat het de gewone Griek begint te storen. Ook al omdat het personeel van de kerk, de popes en paters, worden betaald uit de staatskas. Het zijn goedbetaalde ambtenaren. Raar, dat een steenrijke organisatie zijn eigen personeel niet betaalt.
De spanning tussen de rijkdom van de kerk, en de armoede van de gelovige en ongelovige Grieken gaat zich wreken de komende jaren. Zoveel is zeker.

Bron(nen):   Daily Telegraph