“Ik was 16 jaar toen je me ontmaagdde”: vrouw confronteert pastoor in volle kerk met misbruik

Vlak na de kerkdienst besloot John B. Lowe (65), pastoor in Warsaw (Indiana) een bekentenis af te leggen aan de kerk. „Ik heb twintig jaar geleden overspel gepleegd. Het was geen affaire, ik maakte een verkeerde inschatting, maar ik heb wel gezondigd”, zei de pastor. Hij vroeg de aanwezigen in de kerk hem te vergeven voor „de diepe wond” die hij naar eigen zeggen had veroorzaakt.

Deze publieke biecht werd goed ontvangen en leverde Lowe in eerste instantie een staande ovatie van de kerkgangers op. Maar toen kwam er opeens Bobi Gephart (43) naar voren die het woord nam. Zij bleek de vrouw te zijn waar de pastoor op doelde.

“Gedurende 27 jaar heb ik in een gevangenis geleefd”, sprak ze in de microfoon. “Het was dus geen twintig jaar, zoals jij vermeldde. Het was een gevangenis van leugens en schaamte. Ik loog om de familie van Lowe te beschermen. Jarenlang dacht ik dat ik een vreselijk persoon was. Ik had zelfmoordgedachten en besefte de impact niet van wat me aangedaan was.”

“Sommige mensen wisten wat er aan de hand was, maar hadden te veel schrik om ermee naar buiten te komen. Nu durven ze dat wel. Er moet een einde komen aan de leugens en de manipulaties.”

“Ik was amper 16 jaar toen je me ontmaagdde in je kantoor. Herinner je je dat nog? Tuurlijk wel, en anders heb ik nog twintig andere verhalen om je geheugen op te frissen. Je deed dingen met mijn lichaam die absoluut niet hadden mogen gebeuren. Je kan misschien de waarheid uit de weg gaan, maar je moet wel verantwoording afleggen bij God. Jij bent niet het slachtoffer in dit verhaal.”

“Ik heb het aan iemand proberen te vertellen, maar alles is toen in de doofpot beland. Niemand heeft mij ooit geholpen. Deze kerk is gebouwd op leugens, maar het is genoeg geweest. Ik kan het ene na het andere verhaal vertellen over wat je me aangedaan hebt. Een halve waarheid is niet dé waarheid.”

Op de foto: het slachtoffer met haar man. Rechts de pastor.Bron(nen):   HLN