Is econoom Sweder van Wijnbergen een dief?

Topeconoom Sweder baron van Wijnbergen wordt door zijn eigen (adellijke) familie, zijn zussen, van diefstal beschuldigd. Sweder zou onder valse voorwendselen 9 kostbare familieportretten hebben ontvreemd uit het Frans Hals museum, waar ze in bruikleen hingen.
Sweder geeft toe dat hij de stukken heeft weggehaald en zegt dat hij ze heeft verkocht, voor een half miljoen. Maar hij wil niet zeggen aan wie. Het gaat om de afwikkeling van de erfenis van de moeder van Sweder. Een van zijn zussen is executeur testamentair, maar hij ging zelf aan de haal met een deel van de erfenis, zeggen de zussen in De Telegraaf.