VVD’ers tegen stikstofplannen kabinet

De VVD-leden zijn tegen de stikstofplannen van het kabinet en hun eigen minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). Het vrijdag gepresenteerde stikstofplan gaat hen veel te ver. Veel boerenbedrijven zullen moeten verdwijnen, waardoor de leefbaarheid op het platteland in gevaar komt. Een motie waarin de Tweede Kamerfractie van de liberalen wordt opgeroepen tegen het huidige kabinetsplan te stemmen, werd met 51 procent van de stemmen gesteund tijdens het VVD-congres. In plaats van dit plan, moet er een "zorgvuldig, realistisch en liberaal stikstofbeleid" komen. De motie was ingediend door VVD-wethouder Mirjam Pauwels uit Assen en het Zuid-Hollandse Statenlid Mirjam Nelisse en was door ruim achthonderd VVD-leden mede-ondertekend. Advies De motie die nu is aangenomen geldt als een advies. De stikstofuitstoot moet in heel Nederland worden gehalveerd, zo staat in het kabinetsplan dat Van der Wal vrijdag heeft gepresenteerd. In een groot aantal gebieden moet het stikstofpercentage veel verder omlaag. Het gaat onder meer om de Gelderse Vallei, Noord-Brabant en Limburg. Daarnaast moet in de beschermde Natura 2000-gebieden het stikstofgehalte met 95 procent omlaag. Veel boerenbedrijven zullen de komende jaren hun bedrijf moeten beëindigen.