Hoe het Pentagon de eerste stap lijkt te hebben gezet in een onderwijsrevolte

Onderwijs is een omslachtige bezigheid: de kennis uit de hersenen in oude hoofden wordt via grote omwegen (boeken, schoolborden, strafwerk) overgepompt naar de hersenen in jonge hoofden.
Dat moet simpeler kunnen en het Pentagon lijkt een eerste stap te hebben gezet.
De grootste bottleneck bij het inzetten van drones, onbemande bommenwerpers die dood en verderf zaaien zonder dat je zelf risico loopt, is de training van de 'piloten' die de drones op basis van radarbeelden naar hun prooi moeten leiden.

Het Pentagon heeft de leertijd van de nieuwe piloten aanzienlijk weten te bekorten door inschakeling van een EEG. Door de betrokken hersengebieden van de leerlingen wordt een kleine hoeveelheid elektriciteit geleidt terwijl het de kennis wordt verstrekt. En wat blijkt: ze leren veel sneller.
Stel je de implicaties voor die dit kan hebben. Kennis die rechstreeks wordt overgepompt.
Dat kan het begin zijn van iets groots. En engs.

Bron(nen):   Scientific American