NVVE organiseert euthanasiespreekuren

De NVVE organiseert op 32 locaties in het land gratis spreekuren om haar leden te helpen met het invullen van een wilsverklaring. De NVVE-consulenten geven ook advies over hoe je wilsverklaringen het beste kunt bespreken met je huisarts en je naasten.
In een wilsverklaring leg je afspraken vast over euthanasie, wanneer je niet meer behandeld en wanneer je niet meer gereanimeerd wil worden. In 2013 organiseerde de NVVE een pilot spreekuur, waaruit bleek dat de vraag naar persoonlijke ondersteuning bij het opstellen van de wilsverklaringen groot is.
Uit onderzoek van de NVVE blijkt dat mensen het onderwerp euthanasie vaak niet durven aankaarten bij hun huisarts. Toch is dat noodzakelijk, want de wilsverklaring heeft geen juridische status. In de wilsverklaring leg je je wensen vast en die bespreek je met je huisarts en je naasten, zodat die daar zoveel mogelijk rekening mee kunnen houden als je zelf niet meer in staat bent om je wensen kenbaar te maken.
Ook de artsenfederatie KNMG waarschuwt ervoor dat je euthanasie niet kunt regelen met een wilsverklaring en adviseert iedereen met vragen over euthanasie naar de huisarts te gaan.

Bron(nen):   NVVE  NOS