De 4 psychologische trucs van de Navy Seals

Met welke psychologische technieken schakelden de Amerikaanse elite-eenheid Navy Seals Osama bin Laden uit? Psychology Today noemt er vier. Ze helpen de Seals om hun doel sneller en efficiënter te benaderen:

1. Doelen 'met interval' benoemen. In plaats van één groot doel wordt er een opdeling gemaakt van opeenvolgende doelen. Daarbij wordt een volgend doel pas benoemd na het bereiken van het eerste doel. 

2.Visualisering. De Seals moeten van tevoren zich een visuele voorstelling maken van hoe hun actie succes heeft.

3.Blijf tegen jezelf praten, positief vanzelfsprekend. Door tegen jezelf te blijven praten verdwijnt niet de angst, maar kun je die wel overwinnen.

4.Ademhalingscontrole. Door op een bepaalde manier te ademen verdwijnen angst en paniek.

Bron(nen):   Psychology Today