Pesten leidt vaak tot mentale problemen en een ongelukkig leven

Pesten heeft vaak een grote impact op het slachtoffer. Een grote CBS-enquête laat zien dat de meerderheid (zo'n 60 procent) van de mensen die zegt te zijn gepest daar emotionele of psychische problemen aan over heeft gehouden. Onder mensen die zowel online als in de 'echte' wereld zijn gepest, ligt dat aandeel nog hoger, op driekwart.

De gevolgen lopen uiteen van minder vertrouwen hebben in anderen (57 procent) tot depressieklachten (27 procent). Een op de twintig pestslachtoffers geeft aan er lichamelijk letsel aan over te hebben gehouden.

De peiling onder 173.000 mensen bevestigt ook eens te meer dat homo's veel vaker worden gepest dan hetero's. Van de ondervraagde homoseksuele mannen gaf 5 procent aan in het afgelopen jaar te zijn gepest. Van de biseksuele vrouwen die meededen aan het onderzoek had 4,5 procent last van pesterijen, van de biseksuele mannen gold dat voor 3,9 procent.

Mensen die alleen op mensen van het andere geslacht vallen, hebben aanzienlijk minder vaak last van pestgedrag. Van de heteroseksuele mannen rapporteerde 1,3 procent pesterijen in de laatste 12 maanden, van de heterovrouwen 1,5 procent. Lesbiennes worden volgens het rapport ook vaker slachtoffer van pesten (2,6 procent van de ondervraagden uit deze groep).

Ongeveer een op de vijf slachtoffers gaf aan door het pesten last te hebben gekregen van angsten en/of paniekaanvallen. Vrouwen hebben dit soort klachten vaker dan mannen. Een kwart van de ondervraagden zei ook slaapproblemen te hebben gekregen door pesterijen.

Het onderzoek is gehouden onder Nederlanders van 15 jaar en ouder. De jongste groep werd het meest gepest, vooral door medescholieren of -studenten. Ouderen van 65 jaar en ouder die last hadden van pestgedrag, wezen meestal een buurtgenoot aan als dader.

"Pesten is een hardnekkig fenomeen dat breed in de maatschappij voorkomt", schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek in het rapport. Onder pesten verstaan de onderzoekers onder meer vervelende opmerkingen, buitensluiting, treiteringen, uitlachen en vormen van agressie. Volgens het onderzoek heeft pestgedrag in de 'fysieke wereld' vaker gevolgen voor het slachtoffer dan online pesten. Een combinatie van beide is doorgaans het ernstigst.