Europese Commissie start rechtszaak tegen Hongarije om lhbti-wet

De Europese Commissie begint een rechtszaak tegen Hongarije over een wet die volgens de commissie de rechten van homoseksuelen en transgenders schendt. De regering in Boedapest heeft tot nu toe geen bevredigende uitleg gegeven over de geruchtmakende lhbti-wet, zegt het dagelijks EU-bestuur, dat nu naar het Europees Hof van Justitie stapt.

De wet moet tegengaan dat minderjarigen, zoals kinderen op school of door boeken en films, in aanraking komen met homoseksualiteit, transgenders en geslachtsverandering. Ook bestaat in het land de verplichting om een waarschuwing te plakken op bijvoorbeeld een kinderboek waarin een lesbisch meisje voorkomt.

De commissie waarschuwde Hongarije al twee keer dat het 'propagandaverbod' en de verplichte waarschuwing moeten worden ingetrokken, omdat de wet lhbti'ers discrimineert en de vrijheid van meningsuiting schendt. "De bescherming van kinderen is een absolute prioriteit voor de EU", stelt de commissie. Maar de Hongaarse wet bevat bepalingen die niet gerechtvaardigd of disproportioneel zijn om dat doel te bereiken, aldus de commissie.

Het EU-hof kan boetes en dwangsommen opleggen.