Het (katholieke) Onze Vader krijgt een nieuwe tekst

Het Onze Vader is vermoedelijk het bekendste christelijke gebed ter wereld. Zelfs in Nederland zijn er nog veel mensen die de tekst uit het hoofd kennen. Of beter: een tekst. Want er zijn verschillende versies in omloop. Er is een protestantse versie, een Nederlands Katholieke versie, en een Vlaams Katholieke versie. Die laatste twee worden nu samengebracht. De Belgische en Nederlandse bisschoppen zijn het eens geworden over een tekst voor het hele Nederlandse taalgebied. Binnenkort wordt de tekst in alle katholieke kerken als volgt: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade.  

Bron(nen):   Katholiek.nl      

2 Reacties Doe mee met de discussie →


  1. Henk

    Of de tekst van Hugo Claus:” Geef onze heden ons nucleai wapen, en vergeef ons onze voorlopige vrede…..

  2. Jannie Ooms

    Om te beginnen: wat een flauwekul. Alsof de katholieke kerk geen andere dingen heeft om zich zorgen over te maken. Begint de Taalunie nu ook al tot de kerken door te dringen?

    De gemiddelde gelovige haalt hier zijn schouders bij op en blijft natuurlijk het Onze Vader bidden zoals het hem of haar als kind is geleerd.

    Maar… waarom staat ‘katholieke’ hier tussen haakjes? Het Onze Vader is per definitie een duizenden jaren oud (dus van oorsprong katholiek) christelijk gebed, dat door de protestanten, met enige wijzigingen, is overgenomen. Het plaatsen tussen haakjes zou dus alleen correct zijn geweest als de protestanten hun versie zouden hebben aangepast.

Reacties niet toegestaan