Steeds meer buitenlandse medewerkers aan universiteiten

Een derde van het wetenschappelijk personeel van Nederlandse universiteiten heeft een niet-Nederlands paspoort. Dat blijkt uit gegevens van de Nederlandse Vereniging van Universiteiten (VSNU), waarover de Volkskrant uitgebreid bericht. In de periode van 2007 tot eind 2013 kwamen bijna alle nieuwe onderzoekers en docenten uit het buitenland. Vooral promovendi komen uit het buitenland (45%). Onder hoofddocenten en hoogleraren is het aantal buitenlanders aanzienlijk kleiner (15 tot 20%). Technische vakken en economie zijn het meest populair bij buitenlanders. Ongeveer de helft van de onderzoekers daar is niet-Nederlands. Rechten, psychologie en sociologie trekken meer Nederlands personeel. Volgens de VSNU is dit een positieve ontwikkeling die past bij het streven naar internationalisering van universiteiten. Onderzoek van internationale topkwaliteit bevordert innovatie. Dat bijna de helft van de promovendi buitenlands is, gaat ook niet ten koste van Nederlandse promovendi. Het aantal promotieplaatsen is verder uitgebreid. In absolute aantallen is ook het aantal Nederlandse promovendi gestegen.

Bron(nen):   de Volkskrant      

1 Reactie Doe mee met de discussie →


  1. Dead Silence

    Typisch dat opleidingen waar de mensheid iets aan heeft worden bezet door veel buitenlandse studenten en dat de gebakken-lucht studies populair zijn bij het Nederlandse publiek. Dat belooft wat.

Reacties niet toegestaan